Vocht in kruipruimte

Vocht in kruipruimte

 

Vocht uit de grond verdampt en wordt opgenomen in de lucht van de kruipruimte. De lucht stijgt en komt met de onderkant van de begane grondvloer in contact. Vanaf dat moment condenseert vocht hetgeen druppelvorming aan de onderzijde van de vloer en leidingen geeft.

 

Daarom is het ook van belang om de te hoge luchtvochtigheid terug te brengen tot een leefbaar niveau. De mogelijkheid van het aantasten van constructies wordt dan tot een minimum beperkt.

Een te hoge luchtvochtigheid is vaak eenvoudig te verhelpen door te ventileren, door ventilatie verdwijnt de vochtige lucht d.m.v. natuurlijke luchtcirculatie naar buiten, en het probleem is opgelost en uw kruipruimte wordt weer droog.

 

Veelal zijn er in het buitenmetselwerk van de woning zogenaamde muisdichte ventilatieroosters aangebracht. Ca. 20 tot 30 cm boven het maaiveld. Deze roosters staan in open verbinding met de kruipruimte. Zorg er dus voor dat hier geen begroeiing voor aanwezig is of andere elementen die de luchtdoorstroming kunnen belemmeren.

 

In veel woningen/woningblokken is een drainagesysteem aangelegd. Deze heeft de functie om overtollig water in de bodem af te voeren. Deze dient onderhouden te worden om dichtslippen te voorkomen.

Bouwmij P.W. Schipper B.V.

Bouwmij P.W. Schipper B.V.