Bouwkundige inspecties

Het kopen van een woning of een gebouw is geen alledaagse bezigheid. Het is altijd verstandig vóóraf zekerheid te hebben over de bouwkundige staat ervan.
Bouwkundige problemen kunnen immers grote financiële gevolgen hebben!

Saned Bouw controleert nauwkeurig de totale bouwkundige staat.
Wij beschikken over grote ervaring omtrent veroudering van materialen, te verwachten resterende levensduur
en mogelijke gevolgschades voor aangrenzende materialen en gebouwdelen.
Door bouwkundige inspectie komen mogelijke gebreken tijdig aan het licht. Met de extra zekerheid van een bouwkundige keuring wordt u in ieder geval volledig geïnformeerd. Bovendien ondersteunt het rapport u bij de aanvraag van een financiering en staat u sterker in uw onderhandelingspositie over de aankoopprijs.

Een inspectie wordt visueel uitgevoerd. Gebreken worden digitaal vastgelegd en samen met de bevindingen opgetekend in een rapport.

In het rapport zijn zaken opgenomen als:

• algemene bouwkundige conditie en bouwaard
• gebruikte materialen en hun conditie
• aanbevelingen inzake bouwkundige verbeteringen
• kostenindicatie van herstel en/of achterstallig onderhoud

Bouwmij P.W. Schipper B.V.

Bouwmij P.W. Schipper B.V.